Strona główna Realizatorzy projektu O EMAS Publikacje Kontakt Linki
WDROŻENIE EMAS W POLSCE


Na zlecenie Ministerstwa Środowiska, w okresie od grudnia 2004 r. do grudnia 2005 roku, konsorcjum firm LEMTECH Konsulting Sp z.o.o, Royal Haskoning i SEI zrealizowało dwa projekty finansowane z Funduszu Phare Unii Europejskiej oraz środków Rządu Rzeczpospolitej Polskiej "Wdrożenie EMAS w Polsce" oraz "Promocja EMAS w Polsce".

W ramach obydwu projektów wydano 4 podręczniki : "Wspólnotowy System Ekorzarządzania i Audytu EMAS -Przewodnik", "Wspólnotowy System Ekorzarządzania i Audytu EMAS -Poradnik dla administracji", "Wspólnotowy System Ekorzarządzania i Audytu EMAS -Poradnik dla organizacji", "Wspólnotowy System Ekorzarządzania i Audytu EMAS - Poradnik dla weryfikatorów". Dodatkowo przygotowano film pt. "Czas na EMAS" oraz wydano plakaty i ulotki reklamujące EMAS.

Przeprowadzono szkolenia dla przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Urzędów Wojewódzkich - wydziałów Środowiska i Rolnictwa, przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także Polskiego Centrum Akredytacji.

W celu przygotowania weryfikatorów EMAS, w ramach projektu "Wdrażanie EMAS w Polsce", przeprowadzono szkolenie dla 40 kandydatów na weryfikatorów środowiskowych zakończone egzaminem kwalifikacyjnym.

W ramach promocji EMAS w Polsce, dodatkowo przeszkolono 350 osób reprezentujących różne przedsiębiorstwa obejmując zarówno małe, średnie jak i duże firmy, samorządy terytorialne, firmy komunalne oraz inne instytucje sektora publicznego.

Opracowano tematyczny serwis internetowy poświęcony systemowi EMAS, który jest dostępny pod adresem www.emas.mos.gov.pl
Serwis ten zawiera informacje o wymaganiach EMAS, właściwych przepisach prawnych, procedurze rejestracji organizacji w systemie i bazę danych weryfikatorów środowiskowych.
W serwisie znajduje się także szkoleniowy moduł e-learningowy dla przedstawicieli organizacji i administracji.

Realizacja projektów została zakończona w grudniu 2005.
Copyright ©2005 EMAS-Polska