Strona główna Realizatorzy projektu O EMAS Publikacje Kontakt Linki
REALIZATORZY PROJEKTU


Projekty "Wdrażanie EMAS w Polsce" oraz "Promocja EMAS w Polsce" zrealizowane zostały przez konsorcjum firm LEMTECH Konsulting Sp z.o.o, Royal Haskoning i SEI Tallin.

Lemtech Konsulting
Royal Haskoning
SEI


Powrót do początku stronyLEMTECH KonsultingFirma LEMTECH Konsulting sp. z o.o. jest polską firmą konsultingową założoną przez grupę wybitnych ekspertów, którzy od początku laty 90. pracowali, realizując projekty infrastruktury środowiskowej, początkowo stanowiąc zespół programu LEM (Local Environmental Management) - projektu finansowanego przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego realizowanego w wybranych gminach na Węgrzech i w Polsce i koncentrującego się na przygotowaniu inwestycji w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Następnie firma rozwijała się świadcząc usługi konsultingowe w zakresie zarządzania środowiskowego dla klientów w Polsce jak również innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej takich jak Bułgaria, Chorwacja i Ukraina. Firma zatrudnia obecnie 18 pracowników na pełnym etacie oraz grupę 40 konsultantów oferując klientom pomoc techniczną w zakresie efektywnego planowania, przygotowania i realizacji projektów środowiskowych oraz inwestycji infrastrukturalnych.

Konsultanci firmy LEMTECH Konsulting zrealizowali szereg dużych programów szkoleniowych w zakresie przygotowania inwestycji prośrodowiskowych w ramach takich projektów jak Projekt Lokalnego Zarządzania Ochroną Środowiska LEM (finansowanego przez USAID) oraz Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW (finansowanego przez Bank Światowy). LEMTECH był także realizatorem dużego projektu Phare " Zapobieganie poważnym awariom SEVESO II" mającego na celu podniesienie wiedzy pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz przedstawicieli straży pożarnej na temat polityki środowiskowej Unii Europejskiej dotyczącej zapobieganiu poważnym awariom oraz zarządzaniu w sytuacjach awaryjnych. Ostatnio zrealizowanymi dużymi projektami były dwa projekty Phare "Wdrażanie EMAS w Polsce" oraz "Promocja EMAS w Polsce"

Oferta firmy LEMTECH obejmuje m.in.:
Więcej szczegółów na temat firmy LEMTECH Konsulting sp. z o.o. można znaleźć na stronie internetowej: www.lemtech.pl

Powrót do początku stronyRoyal Haskoning


Haskoning Nederland B.V. jest członkiem Royal Haskoning, niezależnej, międzynarodowej firmy konsultingowej. Firma została założona w roku 1881 w Holandii. Dzisiaj, 3000 pracowników Royal Haskoning łączy szeroki zakres wiedzy i doświadczenia z konsultingiem usług inżynieryjnych skupionych na polu zależności pomiędzy ludźmi i ich środowiskiem.

Haskoning Nederland B.V. jest zobowiązana do entuzjastycznej pracy z klientami dla osiągnięcia stałych rozwiązań w coraz bardziej kompleksowym społeczeństwie. Techniczny i biznesowy konsulting oraz ekonomicznie ekspertyzy i doświadczenie naszych fachowców pozwalają firmie rozważać wszystkie aspekty projektu, dla osiągnięcia stałego i praktycznego oraz finansowego, solidnego rozwiązania.

Royal Haskoning, którego Haskoning Nederland B.V. jest firmą, posiada oddziały i partnerów na całym świecie.

Poprzez branżowe i projektowe biura na całym świecie, Royal Haskoning ma dostęp do wszystkich większych międzynarodowych rynków. W ten sposób możemy zaoferować, multidyscyplinarne i zintegrowane usługi lokalnie, oparte na doświadczeniu budowanym globalnie.
Z własnym serwisem konsultingowym, Royal Haskoning przyczynia się do efektywnego planowania, projektowania, wdrożenia, uruchomienia i działania programów i projektów.

W sekcji Środowiskowej z 650 pracownikami, posiadamy ekspertów w zakresie:
 • Bezpieczeństwa przemysłowego;
 • Systemów zarządzania Środowiskiem, Jakością i Bezpieczeństwem (wliczając w to ISO 14001 i 9001);
 • Prawa ochrony środowiska (UE i krajowe systemy prawne wraz z ich wdrożeniem w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Francji);
 • Pozwoleń środowiskowych;
 • Oceny oddziaływania na środowisko (krajowy i międzynarodowy);
 • Oceny ryzyka środowiskowego;
 • Rocznych raportów środowiskowych.

W dziedzinie Systemów Zarządzania Środowiskiem EMS/EMAS Royal Haskoning zrealizował wiele projektów związanych z: Haskoning Nederland B.V. zrealizował wiele projektów dotyczących:
 • Wdrożeniem EMS w różnych krajach i dla różnego rodzaju organizacji:
  • Małych oraz międzynarodowych przedsiębiorstw;
  • Wszystkich rodzajów sektorów przemysłowych;
  • Organizacji publicznych (lotnisko, szkoły, szpital).
 • Weryfikacją i certyfikacją audytorów dla kilku Instytutów Certyfikujących w Holandii;
 • Poprawy jakości organów wydających pozwolenia środowiskowe i wydziałów inspekcji ochrony środowiska ;
 • Audytów zgodności dla klientów sektora przemysłowego, takich jak produkcja energii, przemysł paliwowy, chemiczny oraz projektów rekultywacji gruntu.

Więcej szczegółów o Royal Haskoning znaleźć można na stronie www.royalhaskoning.comPowrót do początku stronySEIEstoński Instytut na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Stockholm Environment Institute (SEI-Tallinn) został założony w listopadzie 1992 aby włączyć działanie SEI do Regionu Bałtyckiego, a  także Centralnej i Wschodniej Europy. SEI-Tallinn jest pozarządową organizacją non profit, której celem jest zarządzanie procesem decyzyjnym zmierzającym do zrównoważonego rozwoju środowiska i społeczeństwa lokalnego.
Dąży on do rozwinięcia współpracy z ośrodkami naukowymi i jednostkami administracyjnymi odpowiedzialnymi za ochronę środowiska w Estonii i innymi państwami rejonu Morza Bałtyckiego w procesie przemian.

Trzy najważniejsze programy Instytutu to:
Zarządzanie Środowiskiem, Atmosfera, Zmiany Klimatu, Energia. Program Zarządzania środowiskiem pozwala na prowadzenie szkolenia na temat sposobów zarządzania środowiskiem oraz narzędzi do tego (eko znakowanie, deklaracje środowiskowe produktu itp.), polityka środowiska, systemy zarządzania środowiskiem (EMS-ISO 14000 serie, EMAS, włączając również zintegrowane systemy zarządzania), audyt i raportowanie środowiskowe, chemikalia, ryzyko zawodowe i bezpieczeństwo, zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń (IPPC), opracowanie produktów środowiskowych, eko-projektowanie, osiąganie cyklu życia produktu. SEI-Tallinn od 2000 roku realizuje projekty związane z opracowaniem procedur i zarządzaniem ryzykiem chemicznym (projekty współpracy BACCON 2.4 i BACCON 3 z Baltic Environmental Forum).

SEI-Tallinn posiada doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń Corporate Environmental Management Türi College Tartu University. Od 2004 roku aktywnie uczestniczy w projektach wdrożenia EMAS w Estonii.

SEI-Tallinn spełnia kryteria partnera w projekcie, posiada specjalistów mających doświadczenie w zarządzaniu projektem, szkoleniu, komunikacji i raportowaniu.

Więcej szczegółów o SEI-Tallinn można znaleźć na stronie www.seit.ee
Copyright ©2005 EMAS-Polska